Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Ενιαία Πλατφόρµα
Εξυπηρέτησης και Ενηµέρωσης Πολιτών, Φορέων και Επιχειρήσεων
για θέµατα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Λυμάτων

Πλατφόρμα Αιτημάτων

Η πλατφόρμα αφορά την ενημέρωση και εξυπηρέτηση πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων για θέματα Διαχείρισης Αποβλήτων και δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για παραβατική διαχείριση αποβλήτων.

Μήνυμα Υπουργού και Γενικού Γραμματέα

Μήνυμα Γενικού Γραμματέα

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δια της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας, υλοποιούμε πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική διαχείριση στερεών αποβλήτων και λυμάτων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και με γνώμονα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, προβαίνουνε στις εξής δράσεις:
• Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, με στόχο να μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα φάση, εστιάζουμε στα απόβλητα τροφίμων και στο χαρτί.
• Δρομολογούμε τη δημιουργία Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών. Εκεί, οι πολίτες θα εναποθέτουν αντικείμενα που δεν έχουν ανάγκη, τα οποία θα μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν, κυρίως από πολίτες που το έχουν ανάγκη.
• Ενισχύουμε τη διαλογή στην πηγή, με σκοπό να αυξηθεί η ανακύκλωση. Παρέχουμε βοήθεια στους Δήμους με εξοπλισμό, ενώ παράλληλα θεσπίζουμε κίνητρα και διευκολύνουμε τους πολίτες να κάνουν ανακύκλωση στα κύρια ρεύματα αποβλήτων.
• Επεκτείνουμε το δίκτυο των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, ώστε εντός της τετραετίας (2023-2027) να καλύψουν, πλήρως, τις σχετικές ανάγκες της χώρας.
• Προωθούμε την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων των μονάδων διαχείρισης αποβλήτων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που οδηγεί σε παραγωγή πράσινης ενέργειας, μείωση των εισαγωγών ρυπογόνων καυσίμων και παράλληλη μείωση του ποσοστού ταφής αποβλήτων στο 10%.
• Εφαρμόζουμε στη διαχείριση των αποβλήτων, την επόμενη τετραετία, το λεγόμενο «πληρώνω όσο πετάω», σχεδόν καθολικά, στα αστικά κέντρα και στις επιχειρήσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα δουν τα δημοτικά τους τέλη να μειώνονται.
• Μηδενίζουμε, εντός της διετίας, τα πρόστιμα από την ΕΕ για τους ΧΑΔΑ (παράνομες χωματερές). Ήδη καταγράφεται σημαντική μείωση, από 65 περιπτώσεις προστίμων το 2019, σε 23 σήμερα.
• Δημιουργούμε συστήματα ευθύνης των παραγωγών για κρίσιμα ρεύματα αποβλήτων, όπως γεωργικά πλαστικά θερμοκηπίων, έπιπλα και στρώματα, συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων.
• Θεσπίζουμε πιο αυστηρούς κανόνες στη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.
• Ενισχύουμε την παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά και διευκολύνουμε τη χρήση υλικών από επεξεργασία υλικών κατεδαφίσεων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.
• Σχεδιάζουμε, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικών επικινδύνων αποβλήτων, ώστε η χώρα μας να επιλύσει και αυτή την εκκρεμότητα, να μειώσει, δηλαδή, την αξιοποίηση από το εξωτερικό υπηρεσιών διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων και να μηδενίσει τα σχετικά πρόστιμα, με τα οποία επιβαρύνεται από την ΕΕ.
Ταυτόχρονα, πραγματοποιούμε έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων, που προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν, σημαντικά, την ποιότητα ζωής των πολιτών. Μεταξύ άλλων:
• Προχωρούμε, με ταχύτητα, την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων στους οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων. Το 2019 η Ελλάδα είχε σε συμμόρφωση με τη σχετική Οδηγία μόλις 187 από τους 482 οικισμούς. Σήμερα, οι οικισμοί σε συμμόρφωση ανέρχονται σε 253. Για τους λοιπούς οικισμούς που δεν είναι ακόμα σε συμμόρφωση, υλοποιούνται πάνω από 130 έργα και βρίσκονται σε διαγωνισμούς διαδικασίας 35 έργα. Η χώρα θα πετύχει -εντός της τετραετίας (2023-2027)- τη συμμόρφωση σχεδόν για το σύνολο των οικισμών της.
• Επεκτείνουμε την κατασκευή έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων και σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων. Μέσα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτούνται 51 έργα, ενώ παράλληλα προβλέπονται πόροι από το νέο ΕΣΠΑ -συγκεκριμένα μέσω των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Προτεραιότητα δίνεται σε νησιωτικές περιοχές, ορεινούς Δήμους και σε περιοχές με ευαίσθητα οικοσυστήματα, όπως λίμνες και ποτάμια.
• Θέτουμε σε ισχύ, εντός του 2023, το πρόγραμμα χρηματοδότησης των εσωτερικών εγκαταστάσεων, για να διευκολυνθούν οι πολίτες στη σύνδεσή τους με τα δίκτυα μεταφοράς αστικών λυμάτων.
• Λαμβάνουμε, τέλος, μέτρα οργανωτικής ανασυγκρότησης και ενίσχυσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας, ώστε να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Μέσω της παρούσας, ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://apovlita.ypen.gov.gr/) οι πολίτες, οι φορείς και οι επιχειρήσεις, λαμβάνουν γνώση για την πορεία υλοποίησης των παραπάνω πρωτοβουλιών, καθώς πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο ενημερώσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ανακύκλωσης, διαλογής στην πηγή και διαχείρισης απορριμμάτων.

Θ. Σκυλακάκης

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΕΝ

Η Ενιαία Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης Πολιτών, Φορέων και Επιχειρήσεων για θέματα Διαχείρισης Αποβλήτων, δημιουργήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει διττό στόχο. Αφενός, να ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σε θέματα ανακύκλωσης, διαλογής στην πηγή και διαχείρισης απορριμμάτων συνολικότερα και, αφετέρου, να αποτελέσει εργαλείο αμφίδρομης επικοινωνίας των πολιτών με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων. Η συνεργασία της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων και των πολιτών, θα έχει θετικά αποτελέσματα για τη χώρα μας στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η πλατφόρμα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα ανακυκλώσιμα υλικά και τους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης, την περιβαλλοντική σήμανση, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων που παράγει μία επιχείρηση. Παράλληλα, πέρα από το ενημερωτικό υλικό, η πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών για παραβατική διαχείριση αποβλήτων. Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκουμε την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των παραβάσεων, μέσα από τη δημιουργία ενεργών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε πράσινες πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, ώστε η χώρα μας να μπορέσει όσο το δυνατό γρηγορότερα να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων. Εφαρμόσουμε πράσινες πολιτικές για την αύξηση της ανακύκλωσης παντού, της διαλογής στην πηγή και τελικά στη μείωση των αποβλήτων μας που καταλήγουν σε ταφή σε ποσοστό κάτω του 10% το έτος 2030.

Μ. Γραφάκος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τι απορρίπτω που;

στους
ΚΑΦΕ ΚΑ∆ΟΥΣ

στους
ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΚΑ∆ΟΥΣ
ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ

στους
ΓΑΛΑΖΙΟΥΣ ΚΩΔΩΝΕΣ

στους
ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ ΚΑ∆ΟΥΣ

Απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους συλλογής σε super market, καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών ειδών, μπαταριών, δημόσια κτίρια, σχολεία.

Μπαταρίες κινητών τηλεφώνων

Μπαταρίες συναγερμών (μικρές)

Μπαταρίες από ζυγαριές

Μπαταρίες για ρολόγια

Απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους συλλογής στα καταστήματα πώλησής τους και σε συνεργεία οχημάτων.

Ελαστικά οχημάτων:
Διατίθενται σε βουλκανιζατέρ η σε αδειοδοτημένα συνεργεία

Λιπαντικά οχημάτων και σκαφών:
Απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους συλλογής σε συνεργεία οχημάτων και σε πρατήρια καυσίμων.

Απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους συλλογής που βρίσκονται σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών ειδών και λαμπτηρών καθώς και σε δημόσια κτίρια.

Λαμπτήρες led( πλην λάμπες πυρακτώσεως)


Απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους συλλογής που βρίσκονται σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών ειδών, σε super markets και σε δημόσια κτίρια.
Για την απόρριψη των συσκευών με τον αστερίσκο (*) λόγω του μεγάλου όγκου τους, θα πρέπει να προηγείται επικοινωνία με την υπηρεσία καθαριότητας του εκάστοτε Δήμου.


Αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία
Άλλα είδη εξοπλισμού αερισμού, απαγωγής αερίων και κλιματισμού
Άλλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου χρησιμοποιούμενα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. σε ταμπλώ ελέγχου)
Άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη μετάδοση ήχου, εικόνων ή άλλων πληροφοριών με τηλεπικοινωνιακά μέσα
Άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση ή διαβίβαση πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα
Άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων ή άλλων τεχνολογιών διανομής ήχου και εικόνας με άλλα πλην των τηλεπικοινωνιακών μέσα
Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρων, κρεβατιών, καθισμάτων*
Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες τροφίμων
Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για ψύξη, διατήρηση και αποθήκευση τροφίμων*
Άλλες συσκευές καθαριότητας
Άλλος φωτιστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του φωτός πλην των λαμπτήρων πυράκτωσης
Ανιχνευτές καπνού
Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες
Ασύρματα τηλέφωνα
Βιντεοπαιχνίδια
Εκτυπωτές
Ενισχυτές ήχου
Εξοπλισμός ψεκασμού, επάλειψης, διασποράς ή άλλης επεξεργασίας υγρών ή αέριων ουσιών με άλλα μέσα
Εργαλεία ηλεκτρικά για συγκολλήσεις εν γένει και παρόμοιες χρήσεις
Εργαλεία ηλεκτρικά για τη στερέωση με βίδες ή την αφαίρεσή τους και για παρόμοιες χρήσεις
Εργαλεία κοπής χόρτου ή άλλων εργασιών κηπουρικής
Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (ηλεκτρικά καλοριφέρ)*
Ηλεκτρικά μάτια
Ηλεκτρικά μαχαίρια
Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για το σιδέρωμα
Ηλεκτρικά τρένα ή αυτοκινητοδρόμια
Ηλεκτρικές θερμάστρες
Ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφομηχανές
Ηλεκτρικές κουζίνες
Ηλεκτρικές σκούπες
Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες
Ηλεκτρονικοί ζυγοί
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Θερμοστάτες
Θερμοστάτες
Κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες)
Καταψύκτες
Κερματοδέκτες τυχερών παιχνιδιών
Κινητά τηλέφωνα
Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων
Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης
Μαγνητοσκόπια(συσκευές αναπαραγωγής εικόνας)
Μεγάλες συσκευές ψύξης
Μηχανές ραπτικής
Μουσικά όργανα
Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγματος ή σφραγίσματος περιεκτών ή συσκευασιών
Πλυντήρια πιάτων*
Πλυντήρια ρούχων*
Πριόνια
Ραδιόφωνα
Ρολόγια κάθε είδους και εξοπλισμός μέτρησης, ένδειξης ή καταγραφής του χρόνου
Σκούπες χαλιών
Στεγνωτήρια ρούχων*
Συσκευές αυτόματης διανομής χρημάτων
Συσκευές για κόψιμο και στέγνωμα μαλλιών, βούρτσισμα δοντιών, ξύρισμα, μασάζ και άλλες συσκευές περιποίησης του σώματος
Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας
Συσκευές κλιματισμού*
Συσκευές μαγειρικής
Συσκευές μέτρησης, ζύγισης η προσαρμογής για οικιακή ή εργαστηριακή χρήση
Συσκευές τηγανίσματος (φριτέζες)
Συσκευές τηλεομοιοτυπίας (Φαξ)*
Συσκευές χρησιμοποιούμενες για ράψιμο, πλέξιμο, ύφανση και άλλες κλωστοϋφαντουγικές εργασίες
Συστήματα τηλεφωνητών
Τερματικά και συστήματα χρηστών
Τηλεοράσεις
Τηλεφωνικές συσκευές
Τρυπάνια ηλεκτρικά
Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία, κλπ.
Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών
Φούρνοι μικροκυμάτων*
Φρυγανιέρες
Φωτιστικά για λαμπτήρες φθορισμού πλην των οικιακών φωτιστικών σωμάτων
Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα*
Φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels)*
Ψυγεία*

Απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους συλλογής στα καταστήματα πώλησής τους

Μελάνια (toner,inject, απόβλητα τυπογραφείων)

Απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους συλλογής που βρίσκονται σε  super market.

Απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους συλλογής (σκάφες) εφόσον διαθέτει ο Δήμος ή όπου προβλέπεται από τον σχετικό κανονισμό καθαριότητας.

Ενυδρεία (ολόκληρα)
Έπιπλα όλων των ειδών (κρεβάτια, καρέκλες, πολυθρόνες ντουλάπες, κ.λπ.)
Ζάντες ελαστικών (χωρίς ελαστικά)
Καναπέδες
Καρέκλες πλαστικές
Καροτσάκια παιδικά
Κλαδιά, υπολείμματα κήπου
Κλουβιά για ζώα
Κορμοί δέντρων
Ντουλάπες
Ξύλινες και πλαστικές παλέτες
Ξύλο (σανίδες και μεγάλα κομμάτια)
Πευκοβελόνες μεγάλη ποσότητα
Πλαστικοί κάδοι και καδάκια
Ποδήλατα
Προφυλακτήρες Αυτοκινήτων
Ράφια (από σίδηρο ή ξύλο)
Στρώματα
Χαλιά
Χριστουγεννιάτικα δέντρα (φυσικά και πλαστικά)

Οι μικρές μόνο ποσότητες απορίπτονται στο καφέ κάδο:
Απόβλητα κηπουρικής
Γρασίδι
Λουλούδια 
Φύλλα
Φυτά

Κοινωνικό Φαρμακείο:
Τα μη ληγμένα φάρμακα παραδίδονται στο κοινωνικό φαρμακείο του οικείου Δήμου.

Τα ληγμένα φάρμακα (δισκία μόνο) απορρίπτονται στον ειδικό κάδο συλλογής του ΙΦΕΤ στα φαρμακεία.


Απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους συλλογής (σκάφες) με ευθύνη των παραγωγών τους.

Είδη υγιεινής  (νιπτήρες, λεκάνες κλπ)

Κεραμικά τούβλα / πλακάκια
Κουφώματα παραθύρων
Μάρμαρα
Μπάζα (όλες οι ποσότητες)
Οικοδομικά υλικά
Πλακάκια (όλες οι ποσότητες)
Πόρτες
Τζάμια
Χώμα από εργασίες κήπου

Προσεχώς θα απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους του Δήμου και είναι τα εξής :  

Φιάλες αεροζόλ (εφόσον περιέχουν αναφλέξιμα ή χημικώς ασταθή υλικά)

Βερνίκια/χρώματα (εφόσον περιλαμβάνουν διαλύτες/βαρέα μέταλλα)

Γεωργικά φάρμακα (παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μηκυτοκτόνα), εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά (συμπεριλαμβανόμενων και των συσκευασιών τους)

Καθαριστικά/συντηρητικά/γυαλιστικά ξύλου

Κόλλες/ρητίνες

Λάμπες/λαμπτήρες φθορισμού και άλλα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

Διαλύτες αφαίρεσης χρωμάτων

Φάρμακα

Μπαταρίες μιας χρήσης ή επαναφορτιζόμενες

Προϊόντα καθαρισμού/αποφρακτικά εφόσον περιέχουν διαβρωτικά οξέα ή καυστικά αλκάλεα.

Υλικά απολύμανσης

Απορρίπτονται στον ειδικό κάδο συλλογής ενδυμάτων και υποδημάτων

Γάντια (πλην πλαστικών μιας χρήσης)
Γούνινα παλτά
Δερμάτινα είδη
Ζώνες
Κάλτσες
Μαξιλάρια
Παπούτσια
Ρούχα
Σεντόνια
Τσάντες
Υφάσματα

Τα παιχνίδια δεν ανακυκλώνονται και απορρίπτονται στον πράσινο ή μεταλλικό κάδο.

Πριν την απόρριψή τους:
-Εξετάζουμε τη δυνατότητα δωρεά τους.
-Αφαιρούμε τις μπαταρίες

Προσεχώς θα απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στα καταστήματα πώλησης παιχνιδιών

Αναζήτηση Εξειδικευμένων Αποβλήτων

Καθαρισμός
 Αναζήτηση

Αν δεν βρήκατε το απόβλητο που σας ενδιαφέρει στις ανωτέρω κατηγορίες, ενημερώστε μας εδώ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Γνωστό και ως “Green Dot”. Το σύμβολο αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη. Είναι ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες και σημαίνει ότι ο παραγωγός συμμετέχει σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και συνεισφέρει οικονομικά για την ανακύκλωση του προϊόντος.

Το σύμβολο αυτό, όπως το παραπάνω, υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. Το ποσοστό που αναγράφεται στο εσωτερικό είναι το ποσοστό του ανακυκλωμένου υλικού που περιέχεται στο προϊόν.

Το σύμβολο HDPE (υψηλής περιεκτικότητας πολυαιθυλένιο) συναντάται σε συσκευασίες καθαριστικών, σακούλες απορριμμάτων, χυμούς και σημαίνει ότι το πλαστικό ανακυκλώνεται.

Αναφέρεται σε πλαστικό χαμηλής περιεκτικότητας σε πολυαιθυλένιο όπως είναι οι σακούλες τροφίμων και πλαστικές σακούλες σούπερ μάρκετ και καταστημάτων.

Το PS (πολυστυρένιο) είναι το υλικό που χρησιμοποιείται σε πλαστικά είδη μιας χρήσης (ποτήρια, πιάτα κλπ), σε θήκες CD-DVD και ανακυκλώνεται.

Το σύμβολο υπάρχει σε γυάλινες συσκευασίες (μπουκάλια, βάζα κτλ) και προτρέπει στην ανακύκλωσή τους.

Όταν υπάρχει το σύμβολο αυτό σε ένα προϊόν, σημαίνει ότι κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο αλουμίνιο και μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά.

Συναντάται σε χαρτί ή προϊόντα ξύλου και σημαίνει ότι το ξύλο προέρχεται από δάση που διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές του FSC.

Το WEEE αναφέρεται στην απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταριών και συσκευασιών.Το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως αδιαχώριστο απόβλητο, αλλά πρέπει να αποστέλλεται σε ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής για ανάκτηση και ανακύκλωση. Κάθε είδους ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπολισμός που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να φέρει το ειδικό σήμα για τα ΑΗΗΕ.

O Μπλε Άγγελος είναι το γερμανικό οικολογικό σήμα και ισχύουν και για αυτόν οι ίδιες αρχές που ισχύουν για το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα εθνικά οικολογικά σήματα με δυνατότητα απονομής σε μεγάλο αριθμό προϊόντων.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιστραφεί η κενή συσκευασία, έτσι ώστε αυτά τα προϊόντα να μπορούν να επαναχρησιμωποιηθούν. Ο καταναλωτής λαμβάνει πίσω τα χρήματα που πλήρωσε για τη συσκευασία.

Το σύμβολο αυτό (mobius loop), αναγράφεται στα προϊόντα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Δεν σημαίνει ότι η συσκευασία έχει φτιαχτεί από ανακυκλωμένα υλικά.

Αναφέρεται στον τύπο του πλαστικού που ανακυκλώνεται. Τα μπουκάλια PET ή πολυαιθυλενίου χρησιμοποιούνται για συσκευασία νερού, αναψυκτικών και ανακυκλώνονται εύκολα.

Το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) έχει αντικατασταθεί από το PET στη βιομηχανία τροφίμων και χρησιμοποιείται συνήθως σε καλώδια και σωληνώσεις. Ανακυκλώνεται πιο δύσκολα από τα υπόλοιπα ενώ η καύση του απελευθερώνει τοξικές ουσίες.

Είναι πιο συνηθισμένο στα καλαμάκια, τα πώματα μπουκαλιών, μπουκάλια σαλτσών και κάποια ιατρικά σιρόπια. Το PP (πολυπροπυλένιο) ανακυκλώνεται.

Αναφέρεται στην κατηγορία πλαστικών που δεν κατατάσσονται στις προηγούμενες και συνήθως χρησιμοποιείται σε γυαλιά ηλίου, θήκες υπολογιστών και μεγάλες μπουκάλες νερού.

Το σύμβολο αυτό δεν συνδέεται με την ανακύκλωση αλλά είναι μια παράκληση προς τους υπεύθυνους πολίτες να απορρίπτουν το προϊόν με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Δύναται επίσης να τοποθετηθεί σε κάποιο σημείο όπου υπάρχει κάδος απόρριψης αποβλήτων.

Το προϊόν με το εν λόγω σύμβολο είναι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο ατσάλι που μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά.

Χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και σημαίνει ότι έχουν παραχθεί μετά τις 13 Αυγούστου 2005, και ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται στους κάδους μαζί με τα οικιακά απόβλητα αλλά να διατίθενται ξεχωριστά ώστε να ανακυκλώνονται.

Η μπλε πράσινη μαργαρίτα είναι το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Πρόκειται για εθελοντικό σήμα που πιστοποιεί την βελτιωμένη περιβαλλοντική επίδοση συγκεκριμένων προϊόντων ή /και υπηρεσιών ανάμεσα σε άλλα της ίδιας κατηγορίας και απονέμεται από τρίτο ανεξάρτητο φορέα βάσει πολλαπλών κριτηρίων που έχουν προκύψει μετά από αξιολόγηση κύκλου ζωής.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό συμμετέχει σε σύστημα εγγυοδοσίας με εγγύηση ύψους 0,ΧΧ ευρώ, και μπορεί να επιστραφεί η κενή συσκευασία, έτσι ώστε αυτά τα προϊόντα να ανακυκλωθούν. Η Εγγύηση που έχει πληρωθεί επιστρέφεται στον καταναλωτή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Γνωστό και ως “Green Dot”. Το σύμβολο αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη. Είναι ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες και σημαίνει ότι ο παραγωγός συμμετέχει σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και συνεισφέρει οικονομικά για την ανακύκλωση του προϊόντος.

Το σύμβολο αυτό (mobius loop), αναγράφεται στα προϊόντα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Δεν σημαίνει ότι η συσκευασία έχει φτιαχτεί από ανακυκλωμένα υλικά.

Το σύμβολο αυτό, όπως το παραπάνω, υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. Το ποσοστό που αναγράφεται στο εσωτερικό είναι το ποσοστό του ανακυκλωμένου υλικού που περιέχεται στο προϊόν.

Αναφέρεται στον τύπο του πλαστικού που ανακυκλώνεται. Τα μπουκάλια PET ή πολυαιθυλενίου χρησιμοποιούνται για συσκευασία νερού, αναψυκτικών και ανακυκλώνονται εύκολα.

 

Το σύμβολο HDPE (υψηλής περιεκτικότητας πολυαιθυλένιο) συναντάται σε συσκευασίες καθαριστικών, σακούλες απορριμμάτων, χυμούς και σημαίνει ότι το πλαστικό ανακυκλώνεται.

 

Όταν υπάρχει το σύμβολο αυτό σε ένα προϊόν, σημαίνει ότι κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο αλουμίνιο και μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά.

 

Αναφέρεται σε πλαστικό χαμηλής περιεκτικότητας σε πολυαιθυλένιο όπως είναι οι σακούλες τροφίμων και πλαστικές σακούλες σούπερ μάρκετ και καταστημάτων.

 

Είναι πιο συνηθισμένο στα καλαμάκια, τα πώματα μπουκαλιών, μπουκάλια σαλτσών και κάποια ιατρικά σιρόπια. Το PP (πολυπροπυλένιο) ανακυκλώνεται.

Το PS (πολυστυρένιο) είναι το υλικό που χρησιμοποιείται σε πλαστικά είδη μιας χρήσης (ποτήρια, πιάτα κλπ), σε θήκες CD-DVD και ανακυκλώνεται.

Αναφέρεται στην κατηγορία πλαστικών που δεν κατατάσσονται στις προηγούμενες και συνήθως χρησιμοποιείται σε γυαλιά ηλίου, θήκες υπολογιστών και μεγάλες μπουκάλες νερού.

 

Το σύμβολο υπάρχει σε γυάλινες συσκευασίες (μπουκάλια, βάζα κτλ) και προτρέπει στην ανακύκλωσή τους.

 

Το σύμβολο αυτό δεν συνδέεται με την ανακύκλωση αλλά είναι μια παράκληση προς τους υπεύθυνους πολίτες να απορρίπτουν το προϊόν με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Δύναται επίσης να τοποθετηθεί σε κάποιο σημείο όπου υπάρχει κάδος απόρριψης αποβλήτων.

 

Η μπλε πράσινη μαργαρίτα είναι το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Πρόκειται για εθελοντικό σήμα που πιστοποιεί την βελτιωμένη περιβαλλοντική επίδοση συγκεκριμένων προϊόντων ή /και υπηρεσιών ανάμεσα σε άλλα της ίδιας κατηγορίας και απονέμεται από τρίτο ανεξάρτητο φορέα βάσει πολλαπλών κριτηρίων που έχουν προκύψει μετά από αξιολόγηση κύκλου ζωής.

 

Το προϊόν με το εν λόγω σύμβολο είναι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο ατσάλι που μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά.

 

Συναντάται σε χαρτί ή προϊόντα ξύλου και σημαίνει ότι το ξύλο προέρχεται από δάση που διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές του FSC.

 

Χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και σημαίνει ότι έχουν παραχθεί μετά τις 13 Αυγούστου 2005, και ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται στους κάδους μαζί με τα οικιακά απόβλητα αλλά να διατίθενται ξεχωριστά ώστε να ανακυκλώνονται.

 

Η μπλε πράσινη μαργαρίτα είναι το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Πρόκειται για εθελοντικό σήμα που πιστοποιεί την βελτιωμένη περιβαλλοντική επίδοση συγκεκριμένων προϊόντων ή /και υπηρεσιών ανάμεσα σε άλλα της ίδιας κατηγορίας και απονέμεται από τρίτο ανεξάρτητο φορέα βάσει πολλαπλών κριτηρίων που έχουν προκύψει μετά από αξιολόγηση κύκλου ζωής.

 

O Μπλε Άγγελος είναι το γερμανικό οικολογικό σήμα και ισχύουν και για αυτόν οι ίδιες αρχές που ισχύουν για το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα εθνικά οικολογικά σήματα με δυνατότητα απονομής σε μεγάλο αριθμό προϊόντων.

 

O Μπλε Άγγελος είναι το γερμανικό οικολογικό σήμα και ισχύουν και για αυτόν οι ίδιες αρχές που ισχύουν για το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα εθνικά οικολογικά σήματα με δυνατότητα απονομής σε μεγάλο αριθμό προϊόντων.

 

Το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) έχει αντικατασταθεί από το PET στη βιομηχανία τροφίμων και χρησιμοποιείται συνήθως σε καλώδια και σωληνώσεις. Ανακυκλώνεται πιο δύσκολα από τα υπόλοιπα ενώ η καύση του απελευθερώνει τοξικές ουσίες.

Είμαι Πολίτης

Υποβολή Αιτημάτων

Επιλέξτε στο χάρτη το σηµείο του αιτήµατός σας ή πληκτρολογείστε την διεύθυνση στο πεδία “αναζήτηση διεύθυνσης” που βρίσκεται πάνω στο χάρτη.

Στη συνέχεια το σύστηµα θα σας επιτρέψει να επιλέξετε κατηγορία και υποκατηγορία αιτήµατος.
Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά

Είμαι Επιχείρηση - Επαγγελματίας

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να διαχειριστώ κατηγορίες αποβλήτων που παράγω;

Α.Ταξινόμηση αποβλήτων σε κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ)

Β.Απόβλητα που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση

Όπως απόβλητα συσκευασιών, χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, απόβλητα έλαια (ορυκτέλαια), απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσσωρευτές και φορητές μπαταρίες

Γ.Πως θα επιλέξω νόμιμο συνεργάτη για τη διαχείριση των αποβλήτων

Δ.Επικίνδυνα απόβλητα (πλην αυτών που εντάσσονται στο σημείο (β))

Ε.Μη επικίνδυνα απόβλητα (πλην αυτών που εντάσσονται στο σημείο (β))

Είμαι Επιχείρηση - Επαγγελματίας

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να διαχειριστώ κατηγορίες αποβλήτων που παράγω;

Α.Ταξινόμηση αποβλήτων σε κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ)

Β.Απόβλητα που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση

Όπως απόβλητα συσκευασιών, χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, απόβλητα έλαια (ορυκτέλαια), απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσσωρευτές και φορητές μπαταρίες

Γ.Πως θα επιλέξω νόμιμο συνεργάτη για τη διαχείριση των αποβλήτων

Δ.Επικίνδυνα απόβλητα (πλην αυτών που εντάσσονται στο σημείο (β))

Ε.Μη επικίνδυνα απόβλητα (πλην αυτών που εντάσσονται στο σημείο (β))

Α.Ταξινόμηση αποβλήτων σε κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ)

Β.Απόβλητα που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση

Όπως απόβλητα συσκευασιών, χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, απόβλητα έλαια (ορυκτέλαια), απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσσωρευτές και φορητές μπαταρίες

Γ.Πως θα επιλέξω νόμιμο συνεργάτη για τη διαχείριση των αποβλήτων

Δ.Επικίνδυνα απόβλητα (πλην αυτών που εντάσσονται στο σημείο (β))

Ε.Μη επικίνδυνα απόβλητα (πλην αυτών που εντάσσονται στο σημείο (β))

Παρακολούθηση Αιτήματος - Παρακολούθηση Παραπόνων

Σταθερός Υπολογιστής

Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσµο, εισάγετε το όνοµα και τον κωδικό χρήστη που λάβατε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο όταν υποβάλατε το αίτηµά σας και ελέγξτε την κατάσταση που βρίσκεται το αίτηµα αυτό.

Σταθερό Τηλέφωνο

Καλέστε στο τµήµα διαχείρισης αιτηµάτων, δώστε το όνοµά σας και ενηµερωθείτε άµεσα για την πορεία διεκπεραίωσης του αιτήµατός σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Α.Ανακύκλωση-Διαχείριση Αποβλήτων

Β.Υποδομές Διαχείρισης Αποβλήτων

Γ.Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Δ.Διασυνοριακές Μεταφορές Αποβλήτων

Συχνές Ερωτήσεις

Α.Ανακύκλωση-Διαχείριση Αποβλήτων

Β.Υποδομές Διαχείρισης Αποβλήτων

Γ.Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Δ.Διασυνοριακές Μεταφορές Αποβλήτων

Α.Ανακύκλωση-Διαχείριση Αποβλήτων

Β.Υποδομές Διαχείρισης Αποβλήτων

Γ.Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Δ.Διασυνοριακές Μεταφορές Αποβλήτων

Για περισσότερες ερωτήσεις

Επικοινωνία

2131513090