ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πλατφόρμα υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων παραπόνων για τα απόβλητα και τα λύματα


Συνδεθείτε στο σύστημα

Για Ψηφιακά Πιστοποιητικά
συνδεθείτε μέσω taxisnet


Powered By